Midweekopvang betekent (extra) opvangmogelijkheden van zondagavond tot vrijdagochtend. Een midweekarrangement is doorgaans bedoeld voor kinderen en jongeren in een leeftijd van 10 t/m 24 jaar (jongere kinderen zijn zeker bespreekbaar). Schoolgaande kinderen maken bijvoorbeeld graag gebruik van de (logeer)opvang mogelijkheid op middagen na schooltijd (schoolse opvang) of tijdens studiedagen. Daarnaast logeren kinderen en jongeren ook de gehele midweek bij Logeerhuis Salland. Vanuit onze locatie gaan de jeugdigen per taxi (schoolvervoer), fiets of auto naar huis school of dagbesteding.
Logeerhuis Salland maakt hiermee haar aanbod compleet en biedt een totaaloplossing voor elke verblijfsbehoefte. Logeerhuis Salland beoogt een veilige thuishaven te zijn waar kinderen en jongeren tot hun recht komen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Om een midweekarrangement af te kunnen nemen, moet er sprake zijn van daginvulling (school of dagbesteding) en moeten er financiën (bijv. PGB) beschikbaar zijn om het verblijf (en ondersteuning) te kunnen betalen.