Een logeerarrangement kan op verschillende manieren worden afgenomen bij Logeerhuis Salland. Voor kinderen met een financiering binnen de jeugdwet leveren wij doorgaans zorg via Zorg in Natura. Daarnaast kunt u ook een zorgovereenkomst met ons sluiten en wordt de opvang bekostigd door een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor financiering binnen de WLZ. Het is in sommige gevallen mogelijk om via onderaannemerschap te werken via een andere zorgaanbieder.

Wanneer u interesse heeft in Logeerhuis Salland kunt u contact met ons opnemen voor een kennismakings-/intakegesprek. U ontvangt tijdens dit gesprek nadere informatie en wij kijken samen of u kind op zijn/haar plek zal zijn in ons logeerhuis. Tevens heeft uw kind de mogelijkheid om een dag in het logeerhuis mee te draaien. U en uw kind kunnen kijken of het goed voelt en of Logeerhuis Salland is wat u zoekt. Wilt u gebruik gaan maken van onze opvang, dan vult u het inschrijfformulier in. Indien nodig kan er een tweede gesprek worden ingepland. Samen met de meewerkend coördinator zorgt u er ook voor dat de begeleidingsovereenkomst wordt ingevuld en dat de financiën of indicatie geregeld wordt.

Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact op nemen met Esmee Nijland (meewerkend coördinator). Mail naar esmee@logeerhuissalland.nl of bel: 0570-244047.