Logeerhuis Salland

Voor kinderen en jongeren met een ‘participatie’ achterstand of andere kwetsbare positie in de samenleving is deelname aan de activiteiten van het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend. Ze zijn beperkter in het kiezen van onderwijs, passende vrijetijdsbesteding en allerlei dagelijkse beslissingen worden vaak noodgedwongen voor hen genomen. Soms zijn ze aangewezen op organisaties die hen specialistische hulp bieden. Wij zijn zo’n organisatie. Wij bieden dag- en logeeropvang voor jeugdigen met een indicatie voor Kortdurend Verblijf/begeleiding groep. Een van de charmes van ons logeerhuis is dat jeugdigen in een gewoon huis verblijven. Een plek waar gewoon en bijzonder elkaar ontmoeten. Als team van het logeerhuis zijn we daar trots op.

Logeerhuis Salland is een onderdeel van Trevin. Wilt u meer informatie over Trevin?
Bekijk dan hier de site!